Bitkilendirme Projesi ve Uygulaması

Lokasyona uygun bitkilerin seçilmesi, temin edilmesi ve dikilmesi süreçlerini kapsar.

Sulama Sistemi Projesi ve Uygulaması

Bitkilendirme projesi ve çim sahasına uygun olarak peyzaj uygulama alanının su ihtiyacını karşılamaya yönelik sulama sisteminin planlanması işlemidir.

Bahçe Aydınlatma Projesi ve Uygulaması

Peyzaj projesine uygun olarak akşamları bahçe alanının daha estetik görünmesini hedefleyen tüm elektrik ve aydınlatma işlerini kapsamaktadır.

Drenaj Projesi ve Uygulaması

Peyzaj alanındaki bitkilerin ve çim alanının fazla sudan olumsuz etkilenmemesi için sahada uygulanan su drene etme sistemidir.

Toprak-Sert Zemin Projesi ve Uygulaması

Bahçede planlanan sert zeminlere yönelik tasarım, taş seçimi, toprak seçimi ve uygulama işlemidir.

Rulo-tohum Çim Planlaması ve Uygulaması

Alana uygun olan çim-tohum karışımını barındıran rulo çimin belirlenip, sahaya serilmesi işlemidir.

Süs Havuzu Tasarımı ve Uygulanması

Peyzaj projesinde özel olarak tasarlanan canlı ve cansız süs havuzlarının planlanması ve uygulanması işlemidir.

İki ve Üç Boyutlu Proje Yapımı

Peyzaj projelerinin teknolojik programlar, eskizler ve çeşitli animasyonlarla sunumlarının yapılması işlemidir.